Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Zámek Lužce - Novodobá historie
Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish

Novodobá historie

Napsal Richard. UVEŘEJNĚNO V Historie

Zámek byl v držení augustiánského kláštera sv. Tomáše v Praze na Malé Straně až do r. 1948. Dne 3.5.1958 byl zámek zapsán do Státního seznamu nemovitých památek. Později jeho vlastníkem bylo místní JZD a sloužil k administrativním a obytným účelům. V pozdějších letech a zejména pak po roce 1989 byl zámek zanedbáván, až se dostal do havarijního stavu – střechy byly děravé, interiéry vydrancované a rozkradené. V roce 1999 byl památkovým ústavem zámek zařazen na seznam nejohroženějších památek. Díky článku ve Slánských listech téhož roku o zámku ve Vysokém Újezdu a zmínce o zámku v Lužcích byl dán impuls ke koupi zámku současnou majitelkou.

Odkup proběhl od ZD Mořina v roce 2000. V dalších letech pak přikoupila firma syna majitelky zámku barokní špýchar a vozovou kolnu. Na zámku je provedena kompletní rekonstrukce střechy, v roce 2011 proběhlo zastřešení kaple, resp. její spodní části. Zbývá tak již jen oplechovat vrchní část věže a osadit zpět pozlacený kříž. V roce 2007 byla provedena oprava střechy na vozové kolně a zbývá již jen přeložit jedna strana střechy. V roce 2006 byla provedena oprava ¼ krovu na špýcharu a provedeno zaplachtování. Po několika letech soustředění se na opravu zámku byla v roce 2011 obrácena pozornost zpět na špýchar a v současné době je provedena pokládka tašek na rekonstruovanou ¼ střechy. Pro rok 2012 je plánováno pokračování v rekonstrukci střechy špýcharu a počátek rekonstrukce vnitřních podlah a stropů s cílem zobytnit v co nejkratší možné době alespoň část špýcharu.

Celý areál zámku je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 21840/2-3000.

mf dnes  www